Rok 2011 Klentnice

MORAVŠTÍ BRATŘI

5. – 13. 8. 2008

Penzion Klentnice již v současné době neexistuje……

Poloha

Velká atraktivní chalupa se nachází na okraji obce Klentnice v nejvyhledávanější turistické chráněné oblasti Pálavských vrchů na jižní Moravě, 5 km od vodní nádrže Nové Mlýny a Mušovských jezer. Její výjimečná poloha nabízí překrásné výhledy na Sirotčí hrádek, Tabulovou horu a Děvín.

Obec náležela v roce 1322 k panství mikulovskému. Dle urbáře z roku 1414 tu byl hrad – Sirotčí hrad, rychta, lázeň, rybník 35 podsedků různé velikosti obdělaných a 7 pustých. Roku 1645 a následně 1663 dolehl na Klentnici tatarský nájezd, kdy zpustla téměř polovina polí a vinic.

Farou příslušela obec do Mikulova; v 16 stol. převládal v obci protestantismus a novokřtěnci. lokálie byla zřízena v roce 1785, na faru byla povýšena r. 1869. V obci se připomíná kostel v r. 1582.

Klentnice je vinařská a rekreační obec cca 4 km od města Mikulov. Podle posledního sčítání lidu žije v obci Klentnice 555 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1322. V roce 1575 získávají spolu s Mikulovem knížata z Dietrichštejna, kteří z tohoto území odchází až v roce 1945.

ÚČASTNÍCI:

Hadačovi, Fischerovi, Ebertovi, Chlupáčovi, Helmovi, Hrdinovi, Holíkovi, Podaných

Ostatní zajímavosti a vzpomínky: